فراموش کردم
رتبه کلی: 104


درباره من

*******************
*******************
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ب بعضیا باید گفت

از لج ما ایدز نگیری؟؟؟؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

آرزومه یه روزی ببینمت

بهت یه کشیده بزنم تا

تااخر عمرت ازم متنفر باشی

و فکر برگشتن نزنه به سرت
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

شاید بتونی

بهتر از منو پیدا کنی

ولی نمیتونی لنگمو پیدا کنی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

برو ولی بدون حتی شوهرتم

بخاطر سـ ... س و هوس

باهات ازدواج میکنه ...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

به خیال اینکه

دنیا دو روزه برگشتم

ولی نفهمیدم تا اخر عمرم

قراره چوب رحمی که

به حال و روزت کردمو بخورم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تویی که ب خیال اینکه

با رفتن دوبارت میتونی

ضربه اخرتو به من بزنی

کاش بودیو میدیدی که حتی

خبر مرگتم ناراحتم نمیکنه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

اگه ازم دور نبودی

هیچوقت فراموشم نمیکردی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ب سلامتی آرمین تو ای اف ام

که به ما یاد داد خیانت کارو

نباید ترک کرد باید چالش کرد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تویی که با دیدن

یه آهن پاره زیر پام برگشتی

منتظر سوپرایزهای بعدیم

باش که دهنت سرویسه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

کاش قبل بی سروصدا رفتنت

یاد روزایی می افتادی که

بخاطر نرفتنم منو به

خودکشی تهدید میکردی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تاحدی از برنگشتن دوبارم

مطمنـــم که خــودم

افــــــــسردگی گرفتم
ــ_ـــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من پین کد گوشیت نیستم

که بهت 3 بار فرصت بدم
ــ_ـــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

از تخمک تو شیکمت یاد بگیر

که فقط به یه اسپرم پا میده
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بخاطر رفتنت غمگین نیستم

بخاطر تنها موندنم غمگینم

که با یه عشق جدید بهتر از

روزایی که باتوبودم میشم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بهترین راه برای فراموش کردن

و انتقام از خیانت کار ازدواجـه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

لعنت بهت که با رفتنت

باعث شدی به بودن با

اونایی که یه زمونی

بهشون محل سگم

نمیذاشتم راضی باشم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

زیر صد نفرم بخوابی

نمیتونی فراموشم کنی

چون بدون اینکه

ازم نفرت داشته باشی رفتی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

خیلی سخته

زمینه لاشی بودنت

فراهم باشه و 100 نفر

خاطرخواه داشته باشی

ولی تک پر1 خیانت کارباشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ازت متنفرم چون

همیشه کارایی میکنی که

اخرش به گـــ.. خوردن بیوفتی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بزرگترین افتخارم اینه که

هیچوقت تو کف کسی نموندم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من مهربون ترین و باوفاترین

آدم روی زمینم ولی

اگه ازکسی کینه داشته باشم

بی رحم ترین و لاشی ترین

آدم روی زمین میشم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

غمگین ترین جدایی ها

اینه که نه کسی گفت چرا؟

نه کسی فهمید چرا؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ممنونم ازت که با رفتنت

باعث شدی با چشم بازتر

عشق جدیدمو انتخواب کنم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

با این که یه دل سیر

ازت کینه و نفرت دارم ولی

انتقاممو ازت نمیگیرم

تا بهونه ای واسه سرقبرم

نیومدن نداشته باشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

اگه تو دیپلم خیانت داری

من لیسانس انتقام دارم !!!
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تا سرحد مرگ متنفر بودن

تاوانی است برای

تا سر حد مرگ

دوست داشتن
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

کسی که

بدون خداحافظی بره

یعنی یکی دیگه رو پیدا کرده
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تعجب نکن که چرا

هنوز فراموشت نکردم

آدما هیچوقت

بزرگترین اشتباهشونو

فراموش نمیکنن.هیچوقت
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ـــ

گاهی یه جوری میشکننت

که وقتی تیکه هاتو

به هم بچسبونی

یه آدم دیگه میشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

پشتِ سرِ اونی که رفته

زانو زدن اشتباس !!!

نماز میت سجده نداره ..
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

آدم هــــا

موجوداتـــی هســــتند که،

بـــرای نزدیکــــ ـــ شدنشــون،

باید ازشــون دوریــــــــ کـــرد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

همه اخطارها زنگ ندارند

گاهی سکوت

آخرین اخطار است . . .
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

غمگین ترین چیز

درمورد خیانت اینه که ...

از طرف دشمنات نیست ...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ـــ

کـــســـی که ســلــول

انــفـــرادی را ســاخــت

مـــی دانــســـت

سخــت تــریــن کـار انـســان

تحـمـــل خــویــشتــن

یا تنهایست...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

آدمایی که از

رابطه های طولانی

میان بیرون خطرناکن

چون اونا میفهمن ؛

میشه یه چیزایی رو

از دست داد ، و نَـمــُــــرد !
ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

به بعضیام باس گفت:

تو کز محنت

دیگران بی غمی

دهنت سرویس

همزمان با چند نفر همدمی؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تنها یک تنها میداند

تنهایی تنها

درد یک تنها نیست
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

دلتنگ ک میشوی

میبینی زیباترین

خاطرات کشنده ترین

درد می شوند
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من برایت شبیه آخرین

پک سیگار بودم

شاید دوست نداشتی

تمام شوم اما

از دور انداختنم مطمئن بودی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

زیاد طول نمیکشد

تا بفهمی ورود هر رابطه ای

نمیتواند تنهاییت را پر کند
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

گاهی بایـد با

تنهایی بسازیـم

تا تن های

دیگر با هـم بسازن
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

چقدر شب اضافه می آید

وقتی تنهایی!!!
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

دم زندگی گررمممم

ی عمره بدون گارانتی

داره مارو سرویس میکنه.
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

سربازی راهیست

برای آدم کردن پسرها

اما هیچ راهی برای

آدم کردن دخترها وجود نداره!
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

سـنـگ سـارم کـرد

بـا هـمـان سـنـگهـای کـه

بـرایـش سـنـگ تـمـام

گـذاشـتـم..
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

برای دوباره آمدنش دعا نکن

شاید وقتی آمد

همانی نباشد که رفته بود
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

خداوند نمیخواهد

ما به هم برسیم

می دانی دلیلش چیست ؟

می داند که اگر کنارم باشی

دیگر هیچ وقت ، هیچ چیز

از او نخواهم خواست . . .
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من برای آروم شدنم

عکست را بغل میکنم

برای فراموش کردنم

چند نفر را در اغوش میگیری؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

چشمانت سگ دارد

اما ... سگی ولگرد

که برای هر رهگذری

دم تکان میدهد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بـــی انصــــــــافـــــ

چنان رفته که انگار ،

مُرده ام !
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

رفـــــــــــت؟

به درکـــــــــــــــــــــــــ.......

خدا رفتگان شماروهم بیامرزه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تو این اکانت هیچ مطلبی

یا عکسی یا نوشته ای

کپی برداری نبوده و

اکثرا حرف دلم بودن

پس کپی برداری نکنین
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

*******************
*******************
*******************
شمارهتصوير عنوان مطلب ارسال شده به
34مـعرفـی ســبک داب اسـتپ موزیـک انـرژی زا با لــینک دانـلود

نظرات: 1068   بازدید: 1059  تاریخ درج:
۹۳/۱۱/۲۴ - ۰۰:۲۴
تفریحی
33کـــاش به جــای مـــوی بـــرهنه به فـــکر پای برهنـــه بودین

نظرات: 1238   بازدید: 1937  تاریخ درج:
۹۲/۱۱/۲۵ - ۰۰:۰۱
تصاویر
32تــــیغ زدن مـاشین بازهـــا با جریمــه های من درآوردی

نظرات: 987   بازدید: 21006  تاریخ درج:
۹۱/۱۰/۲۹ - ۱۵:۵۰
تصاویر
31بازدیــــد بالا دلیل اصلیـ ـه فـ ـیلتر و مـَسـ ـدود شـ ـدن اکانتــَ ـم

نظرات: 673   بازدید: 18896  تاریخ درج:
۹۱/۰۵/۰۸ - ۰۰:۲۱
خاطره نویسی
30عکس آهـــنگ و موزیک ویدیو جدید از آرمین 2AFM

نظرات: 743   بازدید: 56613  تاریخ درج:
۹۰/۱۱/۳۰ - ۰۳:۲۴
موسیقی
29عکس های طنز و سوتی های ایرانی با رمیکس قلبم از آرمین 2afm

نظرات: 965   بازدید: 26839  تاریخ درج:
۹۰/۰۸/۲۲ - ۱۴:۴۵
تصاویر
28شعر ومتن عاشقانه

نظرات: 966   بازدید: 17617  تاریخ درج:
۹۰/۰۶/۱۰ - ۱۶:۲۳
شعر
27متن موزیک ویدیو و عکس های نایاب و جدید از آرمین 2afm

نظرات: 473   بازدید: 38550  تاریخ درج:
۹۰/۰۵/۲۱ - ۱۵:۵۳
تصاویر
26بیوگرافی و زندگی نامه آرمین 2afm

نظرات: 586   بازدید: 73920  تاریخ درج:
۹۰/۰۴/۲۷ - ۱۸:۴۳
تصاویر
25یــادمــــون باشــــــه !

نظرات: 381   بازدید: 11859  تاریخ درج:
۹۰/۰۳/۲۰ - ۲۱:۱۳
ادبی


اولین ویدئو کلیپ رئالیسم با نوازندگی ویولن امیر عبداللهی و تدوین و تنظیم هادی صادقی شاعر! تو را زین خیل بی دردان، کسی نشناخت رستوران سنتی آران کندی افتتاح شد یادداشتی از طرف خدا ( زیباست ) از نفت بد بو تا اورانیوم بی ارزش فروش سامانه پیامکی (با کمترین قیمت و با بهترین امکانات) بله من یه خردادیم... چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات ــــــــ« علیــرضا »ـــــــــ آخرین خبر های استخدامی
کاربران آنلاین (188)
علی شیرزاده زیادپور سئودا (قره داغلی) llılıll__-__- *MARDE_____ROoZeGaR*__-__-__llılıll مهد کودک و پیش دبستانی رنگین کمان ...همین کشاورز ساحل احمدی ترکمانی *دختری از جنس غم ** oooOدرحسرت آرامشOooo موسسه خیریه امیدنو رویا *حاتمی موبایل به روز هنرمند و هنر دوست بهزاد یاغموری فرید- شاپوری *-*-علیرضا-*-* آزاد98 تزئینات آرگ واپن قائم افشین تک آیدین.سالاری مهدی آپاچی mohammad جووووون »l. LoGicaL .l« بیمه عمر و بازنشستگی _-_-_ z b _-_-_ دیوونتم تا اخر بهرام* *علی رزاقی* مهد کودک و پیش دبستانی نازگل میانه HOSSEIN-365 - GhoSTRideR - ı D - ƏnĞerŞ ı .-._Hearted_.-. ای کاش نگاهت زیر نویس داشت گلم dont______ be_____ carret حیدر .... »any one« لیلااااااا مهرداد نجفلوی ترکمانی اینترنت امیدان خخخخخخخخخخخخ پدرام اجلی موسوینیا مجیدشاهمحمدی .- Ive rejected -. علی ماوی میانالی آوای_باران شب mms8888888 IıllıI I-IəIVIeD IıllıI حمید مداینی کاش بودی ... پریزاد هاشمی کافی نت دانشجو LoVeLy ÇrAzY بچه فهیم شهر علی 1378 یاسمینا ALIREZA_علیرضا ... HAPPY MAN «- ıll_____»ALI.H«_____ ıll **00اکبر همدانی00** I__DOnt__LiKE__LOVE ارسلان * HamiD_BaGheRi DaY DreaMing جلال علی اصغری