فراموش کردم
رتبه کلی: 122


درباره من
webstie:

WWW.JORDANMUSIC.IR

instagram:

instagram/saeedjordanmusic

*******************
*******************
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

اگه میدونستی با رفتنت

چند نفر جاتو گرفتن هیچوقت

فکر رفتنم ب سرت نمیزد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

پاش بیوفته

من از تو بی وفاترم . . .
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ما آدمــــا فقـــط

تو ترافیــک پـــشت همیــم...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

کاش بودی و میدیدی برای

فراموش کردن خاطره هامون

با بقیه خاطره سازی میکنم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

جای خالیت دیگه هیچوقت

با تو پر نمیشه...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تنها خبری که

میتونه کینه هامو از تو دلم

پاک کنه خبر مرگته
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

با شناختی که از پسرا دارم

بازم برمیگردی پیش خودم

حتی اگه زیر خاک باشم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

کاش میدونستم روزای خوبی

که برام رقم میزنی واسه

انتقام و عذاب کشیدن

امروزم بود ....
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

از اون دسته آدمام که اگه

ب جایی برسم به هیشکی

محل سگم نمیذارم

ولی اونایی رو که تو

اوج نداری و بدبختیم باهام

بودنو هیچوقت فراموش نمیکنم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

سنگین ترین شکست عشقی

رو ما مردادیا میخوریم چون

ب کسی که میدونیم

موندنی نیستم

وابسته و وفادار میشیم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

اینایی که پشت ما بد میگن

اینا همونایی هستن که

اگه خبر عروسیمونو بشنون

تا 1سال 1 لقمه

از گلوشون پایین نمیره
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بعد تو از هرچی دختر

اسفندیه متنفرم . . .
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

آرزوی دیدن و داشتن کسی رو

به گورت میبری که خیلیا

بخاطرش گور ب گور شدن
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

باکرگیش مال ما بود

فاحشگیش برای همه ...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

وقتی کسی بدون خداحافظی

گذاشت رفت بدون حتما

یه گندی زده و از ترس جونش

گذاشته رفته ....
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

وقتی میبینم با کیا میپری

میفهمم با ما بودنت

اووووج پروازت بوده ....
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ب بعضیا باید گفت

از لج ما ایدز نگیری؟؟؟؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

شاید بتونی

بهتر از منو پیدا کنی

ولی نمیتونی لنگمو پیدا کنی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

به خیال اینکه

دنیا دو روزه برگشتم

ولی نفهمیدم تا اخر عمرم

قراره چوب رحمی که

به حال و روزت کردمو بخورم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ب سلامتی آرمین تو ای اف ام

که به ما یاد داد خیانت کارو

نباید ترک کرد باید چالش کرد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تویی که با دیدن

یه آهن پاره زیر پام برگشتی

منتظر سوپرایزهای بعدیم

باش که دهنت سرویسه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

کاش قبل بی سروصدا رفتنت

یاد روزایی می افتادی که

بخاطر نرفتنم منو به

خودکشی تهدید میکردی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تاحدی از برنگشتن دوبارم

مطمنـــم که خــودم

افــــــــسردگی گرفتم
ــ_ـــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من پین کد گوشیت نیستم

که بهت 3 بار فرصت بدم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بهترین راه برای فراموش کردن

و انتقام از خیانت کار ازدواجـه
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

زیر صد نفرم بخوابی

نمیتونی فراموشم کنی

چون بدون اینکه

ازم نفرت داشته باشی رفتی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

خیلی سخته

زمینه لاشی بودنت

فراهم باشه و 100 نفر

خاطرخواه داشته باشی

ولی تک پر1 خیانت کارباشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

بزرگترین افتخارم اینه که

هیچوقت تو کف کسی نموندم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من مهربون ترین و باوفاترین

آدم روی زمینم ولی

اگه ازکسی کینه داشته باشم

بی رحم ترین و لاشی ترین

آدم روی زمین میشم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

غمگین ترین جدایی ها

اینه که نه کسی گفت چرا؟

نه کسی فهمید چرا؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

ممنونم ازت که با رفتنت

باعث شدی با چشم بازتر

عشق جدیدمو انتخواب کنم
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

با این که یه دل سیر

ازت کینه و نفرت دارم ولی

انتقاممو ازت نمیگیرم

تا بهونه ای واسه سرقبرم

نیومدن نداشته باشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

اگه تو دیپلم خیانت داری

من لیسانس انتقام دارم !!!
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تا سرحد مرگ متنفر بودن

تاوانی است برای

تا سر حد مرگ

دوست داشتن
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تعجب نکن که چرا

هنوز فراموشت نکردم

آدما هیچوقت

بزرگترین اشتباهشونو

فراموش نمیکنن.هیچوقت
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ـــ

گاهی یه جوری میشکننت

که وقتی تیکه هاتو

به هم بچسبونی

یه آدم دیگه میشی
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

پشتِ سرِ اونی که رفته

زانو زدن اشتباس !!!

نماز میت سجده نداره ..
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

آدم هــــا

موجوداتـــی هســــتند که،

بـــرای نزدیکــــ ـــ شدنشــون،

باید ازشــون دوریــــــــ کـــرد
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

همه اخطارها زنگ ندارند

گاهی سکوت

آخرین اخطار است . . .
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

غمگین ترین چیز

درمورد خیانت اینه که ...

از طرف دشمنات نیست ...
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

تنها یک تنها میداند

تنهایی تنها

درد یک تنها نیست
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

گاهی بایـد با

تنهایی بسازیـم

تا تن های

دیگر با هـم بسازن
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

برای دوباره آمدنش دعا نکن

شاید وقتی آمد

همانی نباشد که رفته بود
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ

من برای آروم شدنم

عکست را بغل میکنم

برای فراموش کردنم

چند نفر را در اغوش میگیری؟
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
ــ_ــــ__ــــ__ــــ___ــ_ــــ__ــــ
شمارهتصوير عنوان مطلب ارسال شده به
34مـعرفـی ســبک داب اسـتپ موزیـک انـرژی زا با لــینک دانـلود

نظرات: 1079   بازدید: 1919  تاریخ درج:
۹۳/۱۱/۲۴ - ۰۰:۲۴
تفریحی
33کـــاش به جــای مـــوی بـــرهنه به فـــکر پای برهنـــه بودین

نظرات: 1238   بازدید: 1937  تاریخ درج:
۹۲/۱۱/۲۵ - ۰۰:۰۱
تصاویر
32تــــیغ زدن مـاشین بازهـــا با جریمــه های من درآوردی

نظرات: 987   بازدید: 23902  تاریخ درج:
۹۱/۱۰/۲۹ - ۱۵:۵۰
تصاویر
31بازدیــــد بالا دلیل اصلیـ ـه فـ ـیلتر و مـَسـ ـدود شـ ـدن اکانتــَ ـم

نظرات: 675   بازدید: 20607  تاریخ درج:
۹۱/۰۵/۰۸ - ۰۰:۲۱
خاطره نویسی
30عکس آهـــنگ و موزیک ویدیو جدید از آرمین 2AFM

نظرات: 745   بازدید: 61080  تاریخ درج:
۹۰/۱۱/۳۰ - ۰۳:۲۴
موسیقی
29عکس های طنز و سوتی های ایرانی با رمیکس قلبم از آرمین 2afm

نظرات: 967   بازدید: 30585  تاریخ درج:
۹۰/۰۸/۲۲ - ۱۴:۴۵
تصاویر
28شعر ومتن عاشقانه

نظرات: 968   بازدید: 20485  تاریخ درج:
۹۰/۰۶/۱۰ - ۱۶:۲۳
شعر
27متن موزیک ویدیو و عکس های نایاب و جدید از آرمین 2afm

نظرات: 474   بازدید: 42116  تاریخ درج:
۹۰/۰۵/۲۱ - ۱۵:۵۳
تصاویر
26بیوگرافی و زندگی نامه آرمین 2afm

نظرات: 592   بازدید: 82308  تاریخ درج:
۹۰/۰۴/۲۷ - ۱۸:۴۳
تصاویر
25یــادمــــون باشــــــه !

نظرات: 381   بازدید: 13605  تاریخ درج:
۹۰/۰۳/۲۰ - ۲۱:۱۳
ادبی


کابینت مینیاتوری ژوپین تور مشهد مقدس - ویژه عید مبعث بیانیه کارگران به مناسبت روز کارگر و طرح ۴ خواسته از دولت از نیاز تا ... نمایندگی رسمی نازِ دختران ایرانی کم و نیازشان زیاد شده! + تصاویر استخدام نویسنده سایت با شرایط عالی و بدون محدودیت درامد ورود آقایان به این خوابگاه دختران ممنوع نیست!+تصاویر کالای پزشکی حکیم شرایط اسرا.